Aktualizace seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice – postup v roce 2013

Z důvodu ukončení platnosti Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (dále jen „Seznam“) k 31. 12. 2012 schválila Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) na svém 281. zasedání dne 29. 3. 2013 vytvoření nového seznamu pro účely hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů s platností od roku 2013.

Původní Seznam byl vytvořen na základě rozhodnutí Rady na 230. zasedání dne 8. února 2008. Následně byl doplňován o nová periodika na základě aktualizací v letech 2009 a 2010.

V souladu s přípravou nové Metodiky hodnocení, v jejímž rámci Rada na svém 277. zasedání dne 30. listopadu 2012 schválila uplatnění nových principů, je na základě doporučení Odborné komise pro společenské a humanitní vědy (dále jen „OK SHV“) navrhován zcela nový seznam.

Na základě těchto skutečností je prostřednictvím stránek www.vyzkum.cz zahájena veřejná výzva k předložení přihlášek pro zařazení na nový seznam odborných periodik vydávaných v České republice.

Postup pro zařazení odborných časopisů na seznam:

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice – postup v roce 2013. V příloze tohoto materiálu je Dotazník k posouzení periodik pro účel jejich zařazení na Seznam.

Pokud je periodikum zařazeno do některé z mezinárodních databází jako WoS, SCOPUS a ERIH, není nutné žádat o jeho zařazení na tento Seznam.

Povinnost evidovat periodikum v evidenci Ministerstva kultury dle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), se týká tištěných periodik, která vychází více než 1 ročně. Periodik vydávaných elektronicky se tato povinnost netýká.

Termín uzávěrky výzvy je stanoven na 7. 5. 2013.

Kontaktní osoba:
PhDr. Zdeněk Roll, CSc.
Telefon: 224 002 606
E-mail:
roll.zdenek(at)vlada.cz

Sdílejte na:

Přílohy