Výdaje státního rozpočtu České republiky na výzkum, vývoj a inovace na rok 2014 s výhledem na léta 2015 a 2016

Výdaje na výzkum, experimentální vývoj a inovace byly schváleny v rámci usnesení vlády České republiky ze dne 3. července 2013 č. 518 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 (příloha č. 1) a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2013 a 2014 a střednědobých výdajových rámců na léta 2015 a 2016 (příloha č. 2).

V návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2015 a 2016 a střednědobých výdajových rámců na léta 2015 a 2016 bylo zrušeno usnesení vlády č. 518 ze dne 3. července 2013 o návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2014 s výhledem na léta 2015 a 2016 (příloha č. 3).

Sdílejte na:

Přílohy