Studie k přípravě Aktualizace NP VaVaI

Úkol aktualizovat Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „NP VaVaI“) byl Radě pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen "Rada") uložen usnesením vlády ze dne 27. září 2011 č. 714 o Národní inovační strategii České republiky.

Rada se aktualizací NP VaVaI zabývala od konce roku 2010, kdy byla v měsíci září na základě veřejné zakázky uzavřena smlouva s Technologickým centrem AV ČR s názvem „Analýzy a podklady pro realizaci a aktualizaci NP VaVaI“. Na základě této smlouvy byly Technologickým centrem AV ČR ve spolupráci s partnery (Národním vzdělávacím fondem, Národohospodářským ústavem AV ČR a Aktivitou pro výzkumné organizace) zpracovány podkladové analýzy a studie.

Hlavní část tvořily studie zaměřené na hodnocení jednotlivých cílů a opatření NP VaVaI, druhá část obsahovala podkladové studie pro přípravu nové výzkumné a inovační politiky. Schematicky je to znázorněno na níže uvedeném obrázku.


Vyhodnocení NP výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 - 2015

Sdílejte na: