Výroční zpráva Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2012

Výroční zpráva Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2012, zpracovaná podle závazné osnovy, je předkládána vládě pro informaci na základě usnesení vlády ze dne 20. února 2002 č. 175 k Rozboru poradních a pracovních orgánů vlády, kterým se ukládá předsedům poradních a pracovních orgánů vlády předkládat pravidelné výroční zprávy příslušných poradních a pracovních orgánů vládě do 31. května následujícího roku - počínaje rokem 2003.

Výroční zpráva Rady pro výzkum, vývoj a inovace byla předložena vládě pro informaci dne 15. května 2013.

Sdílejte na:

Přílohy