Seminář k pravidlům pro státní podporu VaVaI ze dne 3. června 2014

Dne 3. června 2014 se uskutečnil odborný seminář k pravidlům pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, který uspořádal odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a za účasti zástupce Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise.

Cílem semináře bylo informovat o nových pravidlech pro poskytování státní podpory pro VaVaI, zejm. o novém nařízení Komise, kterým se určité kategorie státní podpory prohlašují za slučitelné s vnitřním trhem, jakož i o novém rámci státní podpory VaVaI a prodiskutovat konkrétní otázky dané problematiky s dopady do národní legislativy.

Seminář zahájil náměstek místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace a ředitel sekce pan Arnošt Marks, v rámci dopoledního bloku semináře vystoupila ředitelka Odboru veřejné soutěže Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, paní Libuše Bílá a v odpoledním bloku vystoupil zástupce Evropské komise (DG Competition) pan Bernhad von Wendland.

Sdílejte na: