Členové Rady pro výzkum, vývoj a inovace v roce 1992

RNDr. Jan Koukal, CSc. – předseda Rady
doc. MUDr. Josef Syka, DrSc. – místopředseda Rady
Ing. Karel Šperlink, CSc. – místopředseda Rady

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
Vlastimil Hadraba
doc. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc.
Ing. Pavel Hofírek, CSc.
Ing. dr. Pavel Chráska,DrSc.
Ing. Ladislav Chrudina, CSc.
prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
prof. Ing. Jan Kupec, CSc.
RNDr. Vladimír Roskovec, CSc.
RNDr. Ing. Vladimír Sattran, CSc.
PhDr. Karel Štindl
prof. PhDr. Otto Urban, CSc.
prof. Ing. Zdeněk Vodrážka, DrSc.

Sdílejte na: