Rada vlády České republiky pro vědeckou činnost a vývoje technologií v roce 1994

RNDr. Igor Němec – předseda Rady
Vlastimil Hadraba – 1. místopředseda Rady
doc. MUDr. Josef Syka, DrSc. – místopředseda Rady
Ing. Karel Šperlink, CSc. – místopředseda Rady

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
doc. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc.
Ing. Pavel Hofírek, CSc. – do června 1994
Ing. dr. Pavel Chráska,DrSc.
Ing. Ladislav Chrudina, CSc. - do 8. června 1994
prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. – od 8. června 1994
RNDr. Jan Koukal, CSc. – do 8. června 1994
doc. RNDr. Zdeněk Kukal, DrSc. – od června 1994
prof. Ing. Jan Kupec, CSc. – do 8. června 1994
plk. doc. Ing. Jiří Moc, CSc. – od června 1994
RNDr. Vladimír Roskovec, CSc.
RNDr. Ing. Vladimír Sattran, CSc. – do 8. června 1994
prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc. – od 8. června 1994
prof. PhDr. Otto Urban, CSc. - do 8. června 1994
prof. Ing. Zdeněk Vodrážka, DrSc.
prof. ing. Rudolf Zahradník, DrSc. – od 8. června 1994

Sdílejte na: