Rada vlády České republiky pro výzkum a vývoj v roce 1995

RNDr. Igor Němec – předseda Rady
Vlastimil Hadraba – 1. místopředseda Rady
doc. MUDr. Josef Syka, DrSc. – místopředseda Rady
Ing. Karel Šperlink, CSc. – místopředseda Rady

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc.
Ing. Dr. Pavel Chráska, DrSc.
prof. MUDr. Pavel Klener
Ing. Petr Kohout – od 22. března 1995
doc. RNDr. Zdeněk Kukal, DrSc.
plk. doc. Ing. Jiří Moc, CSc.
RNDr. Vladimír Roskovec, CSc.
prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc.
prof. Ing. Dr. Zdeněk Vodrážka, DrSc.
prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc.

Sdílejte na: