Rada vlády České republiky pro výzkum a vývoj v roce 1996

RNDr. Igor Němec – předseda Rady do srpna 1996
Ing. Bratinka – předseda Rady od srpna 1996
Vlastimil Hadraba – 1. místopředseda Rady
doc. MUDr. Josef Syka, DrSc. – místopředseda Rady
Ing. Karel Šperlink, CSc. – místopředseda Rady

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc.
Ing. Dr. Pavel Chráska, DrSc.
prof. MUDr. Pavel Klener
Ing. Petr Kohout, DrSc.
doc. RNDr. Zdeněk Kukal, DrSc.
plk. doc. Ing. Jiří Moc, CSc.
prof. ing. Emanuel Ondráček, CSc. – od srpna 1996
RNDr. Vladimír Roskovec, CSc. - do srpna 1996
prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc.
prof. Ing. Dr. Zdeněk Vodrážka, DrSc.
prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc.

Sdílejte na: