Rada vlády České republiky pro výzkum a vývoj v roce 1997

Ing. Pavel Bratinka – předseda Rady
Vlastimil Hadraba – 1. místopředseda Rady
doc. MUDr. Josef Syka, DrSc. – místopředseda Rady
Ing. Karel Šperlink, CSc. – místopředseda Rady

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc.
Ing. Dr. Pavel Chráska, DrSc.
prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
Ing. Petr Kohout
doc. RNDr. Zdeněk Kukal, DrSc.
plk. doc. Ing. Jiří Moc, CSc.
prof. Ing. Emanuel Ondráček, CSc.
prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc.
prof. Ing. Dr. Zdeněk Vodrážka, DrSc.
prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc.

Sdílejte na: