Rada vlády České republiky pro výzkum a vývoj v roce 1998

doc. PhDr. Jan Sokol, CSc. – předseda Rady od 5. ledna – 13. srpna 1998
Ing. Pavel Mertlík, CSc. - předseda Rady od 13. srpna. 1998
Vlastimil Hadraba – 1. místopředseda
prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. – místopředseda Rady
Ing. Karel Šperlink, CSc. – místopředseda Rady

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc. – do 9. června 1998
Ing. Dr. Pavel Chráska, DrSc.
prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. – do června 1998
Ing. Petr Kohout
plk. doc. Ing. Jiří Moc, CSc. - do června 1998
prof. Ing. Emanuel Ondráček, CSc. - do 9. června 1998
prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc. - do června 1998
prof. Ing. dr. Zdeněk Vodrážka, DrSc. - do 9. června 1998
prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc. - do června 1998

Od 3. června 1998:

Ing. Miroslav Janeček, CSc.
Ing. Karel Jungwirth, DrSc.
plk. doc. Ing. Karel Kotek, CSc.
doc. RNDr. Zdeněk Kukal, DrSc.
prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc.
prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc.
prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc.
prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.

Sdílejte na: