Rada vlády České republiky pro výzkum a vývoj v roce 1999

Ing. Pavel Mertlík, CSc. – předseda Rady
Vlastimil Hadraba - 1. místopředseda Rady do 17. března 1999
prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc. – 1. místopředseda Rady od dubna 1999
prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. – místopředseda Rady
Ing. Karel Šperlink, CSc. – místopředseda Rady

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
Ing. Josef Bouška, CSc. – od dubna 1999
Ing. dr. Pavel Chráska, DrSc.
Ing. Miroslav Janeček, CSc.
Ing. Karel Jungwirth, DrSc.
Ing. Petr Kohout - do dubna 1999
plk. doc. Ing. Karel Kotek, CSc.
doc. RNDr. Zdeněk Kukal, DrSc.
prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc.
prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc.
prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc.
prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.

Sdílejte na: