Rada vlády České republiky pro výzkum a vývoj v roce 2001

doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. – předseda do května 2001
JUDr. Pavel Rychetský – předseda Rady od května 2001
prof. PhDr. Martin Potůček, CSc.MSc. - 1. místopředseda
MUDr. Vladimír Viklický, CSc. – místopředseda
Ing. Miroslav Janeček, CSc. – místopředseda

Ing. Josef Bouška, CSc.
prof. JUDr. Jan Dědič
Ing. Milan Holl, CSc.
Ing. Karel Jungwirth, DrSc.
plk. doc. Ing. Karel Kotek, CSc.
doc. RNDr. Zdeněk Kukal, DrSc.
Ing. Rostislav Mach, DrSc.
prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc.
prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc.
prof. Ing. dr. Zdeněk Vostracký, DrSc.
prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.

Sdílejte na: