Rada pro výzkum a vývoj v roce 2002

JUDr. Pavel Rychetský – předseda Rady do srpna 2002
PhDr. Petr Mareš – předseda Rady od srpna 2002
prof. PhDr. Martin Potůček, CSc.MSc. – místopředseda Rady
Ing. Miroslav Janeček, CSc. – místopředseda Rady od 8. srpna 2002
MUDr. Vladimír Viklický, CSc. – místopředseda Rady od 8. srpna 2002

Ing. Josef Bouška, CSc. – od 8. srpna 2002
prof. JUDr. Jan Dědič - od 8. srpna 2002
Ing. Milan Holl, CSc. - od 8. srpna 2002
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. MRCPsych. – od 8. srpna 2002
Ing. Karel Jungwirth, DrSc – do června 2002
plk. doc. Ing. Karel Kotek, CSc. – do června 2002
doc. RNDr. Zdeněk Kukal, DrSc. – do června 2002
Ing. Rostislav Mach, DrSc. - od 8. srpna 2002
Ing. Vladimír Nekvasil, DrSc. – od 8. srpna 2002
prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc. - do června 2002
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. – od 8. srpna 2002
prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc. – od 8. srpna 2002
prof. Ing. dr. Zdeněk Vostracký, DrSc. - od 8. srpna 2002
prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. – od 8. srpna 2002
prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D.Eng.h.c. – od 8. srpna 2002

Sdílejte na: