Rada pro výzkum a vývoj v roce 2003

PhDr. Petr Mareš, CSc. – předseda Rady
prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc. – 1. místopředseda Rady
doc. MUDr. Vladimír Viklický, CSc. – místopředseda Rady
Ing. Miroslav Janeček, CSc. – místopředseda Rady

doc. Ing. Josef Bouška, CSc.
prof. JUDr. Jan Dědič
Ing. Milan Holl, CSc.
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. MRCPsych.
Ing. Rostislav Mach, DrSc.
Ing. Vladimír Nekvasil, DrSc.
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc.
prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc.
prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.
prof. Petr Zuna, PhD., D. Eng. h. c.

Sdílejte na: