Rada pro výzkum a vývoj v roce 2004

PhDr. Petr Mareš, CSc., - předseda Rady do října 2004
Ing. Martin Jahn – předseda Rady od října 2004
prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc. – 1. místopředseda Rady do října 2004
JUDr. Petra Buzková – 1. místopředsedkyně Rady od října 2004
Ing. Miroslav Janeček, CSc. – místopředseda Rady do října 2004
Ing. Milan Urban – místopředseda Rady od října 2004
doc. MUDr. Vladimír Viklický, CSc. – místopředseda Rady

doc. Ing. Josef Bouška, CSc.
prof. JUDr. Jan Dědič
Ing. Milan Holl, CSc. - do října 2004
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. MRCPsych. – do října 2004
Ing. Rostislav Mach, DrSc. – do října 2004
Ing. Vladimír Nekvasil, Drsc.
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. do října 2004
prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc. - do října 2004
prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc. - do října 2004
prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. - do října 2004
prof. Petr Zuna, PhD., D. FEng. h. c.

Členové Rady od října 2004

Ing. Jaroslav Doležal, CSc.
doc. RNDr. František Ježek, CSc.
Ing. Vratislav Kulhánek,. Dr.h.c.
prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.
doc. Ing. Karel Šperlink, CSc.
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

Sdílejte na: