Rada pro výzkum a vývoj v roce 2005

Ing. Martin Jahn - předseda Rady
JUDr. Petra Buzková -1. místopředsedkyně Rady
Ing. Milan Urban - místopředseda Rady
doc. MUDr. Vladimír Viklický, CSc. - místopředseda Rady

doc. Ing. Josef Bouška, CSc.
prof. JUDr. Jan Dědič
Ing. Jaroslav Doležal, CSc.
Ing. Miroslav Janeček, CSc.
doc. RNDr. František Ježek, CSc.
Ing. Vratislav Kulhánek, Dr. h.c.
Ing. Vladimír Nekvasil, DrSc.
prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.
doc. Ing. Karel Šperlink, CSc.
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D. FEng. h. c.

Sdílejte na: