Rada pro výzkum a vývoj v roce 2006

Ing. Martin Jahn – předseda Rady do 18. ledna 2006, člen Rady od 2. března 2006
doc. Ing. Jiří Havel, CSc. – předseda Rady od 18. ledna do 4. října 2006
PhDr. Miroslava Kopicová – předsedkyně Rady od 4. října 2006 do 15. listopadu 2006
Ing. Mirek Topolánek – předseda Rady od 15. listopadu 2006
JUDr. Petra Buzková – místopředsedkyně Rady do 15. listopadu 2006
Ing. Martin Říman – místopředseda Rady od 15. listopadu 2006
Ing. Milan Urban – místopředseda Rady do 15. listopadu 2006
doc. MUDr. Vladimír Viklický, CSc. – místopředseda Rady

doc. Ing. Josef Bouška, CSc. – do 15. listopadu 2006
prof. JUDr. Jan Dědič – do 1. března 2006
Ing. Jaroslav Doležal, CSc.
prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc. – od 15. listopadu 2006
Ing. Miroslav Janeček, CSc.
doc. RNDr. František Ježek, CSc.
Ing. Vratislav Kulhánek, Dr. h. c. – do 1. března 2006
prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. – od 20. prosince 2006
doc. JUDr. Hana Marková, CSc. – od 1. března 2006 do 15. listopadu 2006
Ing. Vladimír Nekvasil, DrSc.
prof. Ing. Petr Sáha, CSc. – od 15. listopadu 2006
prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.
doc. Ing. Karel Šperlink, DrSc.
Ing. Pavel Vlasák, DrSc., – od 15. listopadu 2006
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. – do 15. listopadu 2006
prof. Petr Zuna, CSc., D. Eng. h. c. – do 15. listopadu

Sdílejte na: