Rada pro výzkum a vývoj v roce 2007

Ing. Mirek Topolánek – předseda Rady
PhDr. Miroslava Kopicová – I. místopředsedkyně Rady
prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc. – místopředseda Rady
doc. MUDr. Vladimír Viklický, CSc. – místopředseda Rady

Ing. Martin Říman – do května 2007
Ing. Jaroslav Doležal, CSc.
prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c. – od října 2007
Ing. Martin Jahn
Ing. Miroslav Janeček, CSc.
doc. RNDr. František Ježek, CSc.
prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.
prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. – od května 2007
Ing. Vladimír Nekvasil, DrSc.
prof. Ing. Petr Sáha, CSc.
prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.
doc. Ing. Karel Šperlink, DrSc.
Ing. Pavel Vlasák, DrSc.

Sdílejte na: