Rada pro výzkum a vývoj v roce 2008

Ing. Mirek Topolánek – předseda Rady
PhDr. Miroslava Kopicová – I. místopředsedkyně Rady
Ing. Jaroslav Doležal, CSc. – místopředseda Rady od září 2008
prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc. – místopředseda Rady
doc. MUDr. Vladimír Viklický, CSc. – místopředseda Rady do září 2008

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D. – od září 2008
Ing. Zbyněk Frolík – od září 2008
doc. Ing. Michal Korecký, Ph.D. – od září 2008
prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c.
Ing. Martin Jahn
Ing. Miroslav Janeček
doc. RNDr. František Ježek, CSc.
prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.
prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D.
Ing. Vladimír Nekvasil, DrSc.
prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.
doc. Ing. Karel Šperlink, DrSc.
Ing. Pavel Vlasák, DrSc.

Sdílejte na: