Rada pro výzkum, vývoj a inovace v roce 2009

Ing. Mirek Topolánek – předseda Rady do 25. května 2009
Ing. Jan Fischer, CSc. – předseda Rady od 25. května 2009
PhDr. Miroslava Kopicová – I. místopředsedkyně Rady
Ing. Jaroslav Doležal, CSc. – místopředseda Rady
prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc. – místopředseda Rady

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D.
Ing. Zbyněk Frolík
prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c.
Ing. Martin Jahn
Ing. Miroslav Janeček, CSc.
doc. Ing. Michal Korecký, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.
prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D.
Ing. Vladimír Nekvasil, DrSc.
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
Ing. Pavel Vlasák, DrSc.

Sdílejte na: