Rada pro výzkum, vývoj a inovace v roce 2010 (od 10. května 2010)

Ing. Jan Fischer, CSc. – předseda Rady do 31. srpna 2010
RNDr. Petr Nečas – předseda Rady od 1. září 2010
prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc. – 1. místopředsedkyně
prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc. – místopředseda
PhDr. Miroslava Kopicová – místopředsedkyně

Ing. Karel Aim CSc.
doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.
prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c.
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D.
Ing. Zbyněk Frolík – rezignoval v listopadu 2010
prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
prof. Ing. Rudolf Haňka, MA, Ph.D.
prof. RNDr. Pavel Hobza, DrSc.
Ing. Pavel Kafka, dr.h.c. – rezignoval v červnu 2010
Ing. Jaroslav Míl, MBA – rezignoval v září 2010
doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA

Sdílejte na: