Rada pro výzkum, vývoj a inovace v roce 2011 (do 5. října 2011)

RNDr. Petr Nečas – předseda Rady
prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc. – 1. místopředsedkyně
prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc. – místopředseda
PhDr. Miroslava Kopicová – místopředsedkyně

Ing. Karel Aim CSc.
doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.
prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c.
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D.
prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
prof. Ing. Rudolf Haňka, MA, Ph.D.
prof. RNDr. Pavel Hobza, DrSc.
doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA

Sdílejte na: