Rada pro výzkum, vývoj a inovace v roce 2012 (od 30. listopadu 2011)

RNDr. Petr Nečas – předseda Rady
PhDr. Miroslava Kopicová – 1. místopředsedkyně Rady
Ing. Karel Aim CSc. – místopředseda Rady
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. – místopředseda Rady

doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.
Ing. Jaroslav Doležal, CSc., dr.h.c.
Ing. Zbyněk Frolík
prof. Ing. Rudolf Haňka, MA, Ph.D.
RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc.
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.
prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr.h.c.
prof. Tomáš Jungwirth, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.
prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc.
doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
plk. prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Sdílejte na: