Rada pro výzkum, vývoj a inovace v roce 2013

RNDr. Petr Nečas – předseda Rady do června 2013
Ing. Jiří Rusnok – předseda Rady od 24. července 2013
PhDr. Miroslava Kopicová – 1. místopředsedkyně Rady
Ing. Karel Aim CSc. – místopředseda Rady
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. – místopředseda Rady

Ing. Zbyněk Frolík
doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.
Ing. Jaroslav Doležal, CSc., dr.h.c.
prof. Ing. Rudolf Haňka, MA, Ph.D.
RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc.
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.
prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr.h.c.
prof. Tomáš Jungwirth, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.
prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc.
doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
plk. prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Sdílejte na: