Rada pro výzkum, vývoj a inovace v roce 2014

Ing. Jiří Rusnok – předseda Rady od 24. července 2013 do ledna 2014
MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA – předseda Rady od února 2014
PhDr. Miroslava Kopicová – 1. místopředsedkyně Rady (odvolána z funkce usnesením vlády ze dne 2. července 2014 č. 523)
Ing. Karel Aim CSc. – místopředseda Rady (odvolán z funkce usnesením vlády ze dne 2. července 2014 č. 523)
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. – místopředseda Rady (odvolán z funkce usnesením vlády ze dne 12. března 2014 č. 158)

doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.
Ing. Jaroslav Doležal, CSc., dr.h.c. (odvolán z funkce usnesením vlády ze dne dne 2. července 2014 č. 523)
Ing. Zbyněk Frolík (odvolán z funkce usnesením vlády ze dne 2. července 2014 č. 523)
prof. Ing. Rudolf Haňka, MA, Ph.D. (odvolán z funkce usnesením vlády ze dne 2. července 2014 č. 523)
RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc.
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. (odvolán z funkce usnesením vlády ze dne 2. července 2014 č. 523)
prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr.h.c.
prof. Tomáš Jungwirth, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.
prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc.
doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. (odvolán z funkce usnesením vlády ze dne dne 2. července 2014 č. 523)
plk. prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. (odvolán z funkce usnesením vlády ze dne 2. července 2014 č. 523)
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Sdílejte na: