Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR – platný v roce 2015

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 299. zasedání dne 28. 11. 2014 schválila aktualizaci "Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice v roce 2014" v počtu 160 periodik. Tato periodika byla doplněna na seznam aktualizovaný v roce 2013 a je tak k dispozici úplný "Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR platný pro rok 2015".

Sdílejte na:

Přílohy