Jan Chmelík, atašé pro vědu, výzkum a inovace ve Washingtonu, DC

Jan Chmelík působí od dubna 2024 jako atašé pro vědu, výzkum a inovace v ekonomickém oddělení Českého velvyslanectví ve Washingtonu, DC.

Před svou současnou funkcí působil Jan Chmelík v rámci Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky jako vedoucího Oddělení Amerik a později také jako zástupce ředitele Odboru mimoevropských zemí. V těchto funkcích vedl rozvoj a implementaci politik, včetně vyjednávání vzájemných dohod, podpory exportu a dalších činností zaměřených na posilování vztahů a obchodu České republiky se zeměmi Severní a Latinské Ameriky.

Janova odbornost zahrnuje také propagaci investic a podporu přímých zahraničních investic, kterou rozvíjel během svého působení v agentuře CzechInvest. Jako specialista na letecký průmysl a později jako ředitel operací na východním pobřeží v kanceláři v New Yorku byl významnou součástí procesu při podpoře a realizaci investic z USA do České republiky. Mezi jeho odpovědnosti patřilo formulování strategií propagace investic, poradenství nadnárodním korporacím při vstupu na český trh a v neposlední řadě podpora českých startupů při jejich expanzi na americký trh prostřednictvím iniciativy jako je program Czech Accelerator a další.

Jan je držitelem magisterského titulu v oboru mezinárodních vztahů a evropských studií z Metropolitní univerzity v Praze.

 

 

Sdílejte na: