Možnosti spolupráce s Izraelem v oblasti nanotechnologií

Magisterské a doktorské studijní programy

Norman Seiden Multidisciplinary Graduate Program in Nanoscience and Nanotechnology
Popis: Prestižní mezinárodní dvouletý studijní program, který organizuje Russel Berrie Nanotechnology Institute (RBNI) při Izraelském technologickém institutu Technion. Program je určen absolventům bakalářských a magisterských programů a je primárně zaměřen na multidisciplinární vědecký přístup k odlišným oblastem nanovýzkumu.
Uzávěrka: Pro zahájení studia v magisterském programu v zimním semestru 2016/2017 je uzávěrka již 31. 3. 2017. Pro zahájení studia v letním semestru 2017 je uzávěrka 1. 11. 2016. V případě uchazečů o doktorský program je možné odevzdání přihlášky kdykoli v průběhu celého roku.
Stipendia: Technion poskytuje všem mezinárodním účastníkům programu plná studijní stipendia. Bližší informace k podmínkám udělení stipendií a jejich výši jsou dostupné na adrese:
http://www.graduate.technion.ac.il/Eng/Scholarships_and_housing/Scholarships/General_Information.asp
Bližší informace a přihlášky: http://rbni.technion.ac.il/node/66

Postdoktorské a doktorské výzkumné pozice


Center for Nanoscience and Nanotechnology
Popis: Centrum pro nanovědu a nanotechnologie při Univerzitě v Tel Avivu uděluje v každém akademickém roce několik ročních stipendií (s možností prodloužení) pro absolventy zahraničních Ph.D. programů. Výzkumná témata, pro která jsou vypisovány pozice: Optical Interferometric Imaging for Nano-Scale Measurements of Live Cells; Microscopy and spectroscopy of nano-objects; Integrated 3D polymeric nanophotonic devices; Tissue Engineering and Regenerative Medicine; Neuro-engineering Materials properties and Phenomena at Interfaces from First Principles: Theory development and calculations; Understanding the roles of ion channels in cancerous and immune cells).
Uzávěrka: 30. 6. 2016. Další termíny jsou vyhlašovány pravidelně v prosinci a březnu
Stipendia: Roční s možností prodloužení.
Bližší informace a přihlášky: http://nano.tau.ac.il/index.php/research-positions

Letní škola


Letní škola v oblasti regenerativní nanomedicíny v Tel Avivu
Termín: 19. – 23. 6. 2016
Popis: Center for Nanoscience and Nanotechnology pořádá letní školu regenerativní nanomedicíny (Regenerative Nano-Medicine: From Advanced Delivery Systems to Electronic-Based Devices). Každoročně se jí účastní asi 100 mladých vědců z celého světa. Účast na letní škole pro studenta znamená důležitý osobní kontakt s izraelskými i zahraničními vědci, který v mnoha případech vede k další spolupráci, a je ideálním způsobem, jak se seznámit s hlavními výzkumnými trendy izraelských nanocenter či jejich vědeckým vybavením. Letní škola je určena studentům magisterských i postgraduálních studijních programů.
Uzávěrka: 7. 4. 2016
Stipendia: Univerzita v Tel Avivu poskytuje zahraničním účastníkům částečná i plná stipendia.
Bližší informace a přihlášky: http://nano.tau.ac.il/index.php/summer-school-2016

Nanotechnologie

Nanocentra v Izraeli
Popis: Oblast nanotechnologií se stala jednu z priorit izraelské vlády v roce 2008. V následujících osmi letech vzniklo šest specializovaných nanocenter, která působí při hlavních izraelských univerzitách. Výzkumné aktivity těchto šesti nanocenter vedly za dobu jejich existence ke schválení více než 1060 patentů v oblasti nanotechnologií a spolupráci na více než 1680 projektech s izraelskými i mezinárodními firmami.
Izraelská nanocentra:
1) Russel Berrie Nanotechnology Institute (RBNI) při Izraelském technologickém institutu Technion – 180 asociovaných vědců a výzkumných pracovníků. RBNI vzniklo v roce 2006 díky dotačnímu programu izraelského Úřadu hlavního vědce (Office of Chief Scientist) a darů zahraničních donorů v celkové výši 78 mil. USD, což z něj činí jedno z nejlépe financovaných nanopracovišť na světě. Následně byl tento model financování rozšířen také na další izraelské univerzity, což umožnilo financování dalších pěti nanopracovišť.
2) Center for Nanoscience and Nanotechnology při Univerzitě v Tel Avivu – 87 asociovaných vědců
3) Harvey M. Krueger Family Center for Nanoscience and Nanotechnology při Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě – 78 asociovaných vědců
4) Ilse Katz Institute for Nanoscience and Nanotechnology (IKI) při Ben Gurionově Univerzitě v Ber Ševě – 70 asociovaných vědců
5) Bar Ilan Institute for Nanotechnology and Advanced Materials (BINA) při Univerzitě Bar Ilan – 57 asociovaných vědců
6) Kimmel Center for Nanoscale Science při Weizmannově institutu věd (WIS) – 49 asociovaných vědců

Bližší informace o centrech a volných vědeckých a doktorských pozicích:
http://www.nanoisrael.org/category.aspx?id=665Databáze izraelských vědců a firem působících v oblasti nanotechnologií
Popis: Národní nanotechnologická iniciativa (Israel National Nanotechnology Initiative, INNI), která byla založena za účelem rozvoje nanotechnologií, s cílem učinit z oblasti nanotechnologií jedno z klíčových odvětví izraelského hospodářství prostřednictvím efektivní spolupráce mezi akademickým výzkumem a průmyslovými odvětvími, provozuje ucelenou národní databázi vědců a výzkumných pracovníků a konkrétních firem, které jsou v oblasti nanotechnologií v Izraeli aktivní. Databáze je veřejná, pravidelně aktualizovaná a odkudkoli dostupná prostřednictvím internetu.
Databáze výzkumných pracovníků a vědců:
http://www.nanoisrael.org/inni_tree.aspx?type=2
Databáze firem dle jejich zaměření:
http://www.nanoisrael.org/inni_tree.aspx?type=1

Sdílejte na:

Přílohy