Mezinárodní konference a veletrh BIOMED 2016 - start-up Belkin Laser hledá partnery pro provádění klinických studií

Ve dnech 24. – 26. května 2016 se v Tel Avivu uskutečnil v pořadí již 15. ročník mezinárodní biomedicínské konference a veletrhu IATI BIOMED 2016. Konference BIOMED se zúčastnila také vědecká diplomatka Delana Mikolášová. Konferenční panely byly věnovány imuno-onkologii, neurologickým poruchám, personalizované diagnostice či roli robotiky v současné lékařské péči. 
Mikolášovou nejvíce zaujal panel zaměřený na trendy v propojení univerzitního výzkumu s komerční sférou. Podle Šloma Nimrodiho, výkonného ředitele Ramotu (centra technologického transferu Telavivské univerzity) přineslo období od roku 1993 do roku 2013 úspěch více než 221 špičkovým izraelským start-upům, které vznikly na univerzitách. Jejich celková hodnota přesahuje 50 mld. USD. Nimrodi však zároveň připomněl, že úspěšné start-upy, které přináší návratnost vložených investic, tvoří pouze 30 % vzniklých izraelských start-upů. Další více než třetina existujících start-upů nepřináší svým investorům zisk, zbývající třetinu start-upů lze pak označit jako neúspěšné a ztrátové investice. 
V rámci konference BIOMED proběhla také soutěž o nejlepší biomedicínsky zaměřený start-up vzešlý z univerzitního prostředí. Do finále postoupilo 10 nejlepších start-upů reprezentujících Telavivskou univerzitu, Weizmannův institut věd, Hebrejskou univerzitu, Ben Gurionovu univerzitu v Beer Ševě, Technion či výzkumné centrum největší nemocnice Sheba. V soutěži zvítězil start-up Belkin Laser z Telavivské univerzity, který vyvinul unikátní přístroj na bázi laseru umožňující výrazné zrychlení, zlevnění a zefektivnění léčby očního glaukomu. Belkin Laser v současné době hledá partnery pro provádění klinických studií. 
 

Sdílejte na: