Základní informace ke struktuře technologického transferu v Izraeli

Izraelské univerzity jsou velmi úspěšné v oblasti komercializace výsledků svého vědeckého výzkumu. Vysoce profesionalizovaný systém technologického transferu hlavních izraelských vědeckých pracovišť zároveň přispěl významnou měrou k popularizaci izraelské vědy ve světovém měříku.

Mezi nejvýznamnější izraelské objevy, které zná celý svět, patří například Disk-on-key (USB) patentovaný prof. Dovem Moranem z Telavivské univerzity, systém kapénkového zavlažování v zemědělství, který vyvinul tým vědců z Volcani zemědělského výzkumného institutu, či nejnovější technologie MobilEye pro automatizaci řízení osobních automobilů a prevence nehodovosti, jejíž jádro patentoval prof. Amnon Shahua z Hebrejské univerzity. 

Ke struktuře vědy a výzkumu v Izraeli

V Izraeli existuje šest akademických institucí, které mají status univerzity. Ty mají jako jediné akreditovány doktorské (Ph.D) studijní programy. Patří mezi ně Hebrejská univerzita v Jeruzalémě, Telaviská univerzita, Ben Gurionova univerzita v Beer Ševě, Univerzita Bar Ilan v Ramat Ganu, Technion v Haifě a Haifská univerzita. Specifický status má Weizmannův institut věd, který má akreditovány magisterské a doktorské programy v lékařských a přírodovědeckých oborech, nenabízí však vůbec bakalářské studium. Všech šest univerzit a Weizmannův institut mají vlastní centra technologického transferu. 

V Izraeli existuje také dalších 33 institucí vyššího vzdělávání, označovaných jako „colleges“, ty disponují akreditacemi platnými pouze pro pouze bakalářské a magisterské studijní programy. Jedná se například o umělecky zaměřené školy (Shenkar a Bezalel) či akademické instituce regionálního významu. Seznam institucí vyššího vzdělávání, které nemají status univerzity, naleznete zde. Menší část z nich založila vlastní společnosti pro technologický transfer (například Afeka College), většina ostatních „colleges“, na jejichž financování se částečně podílí stát, realizuje svůj technologický transfer prostřednictvím zastřešující společnosti SNE IP, jež před 3 lety vyhrála tendr izraelského ministerstva školství.

Vlastními centry technologického transferu disponují také největší izraelské nemocnice Hadassa, Sheba či Rambam Medical Center. 

V roce 2004 byla založena celonárodní zastřešující organizace pro technologický transfer ITTN (Israeli Tech Transfer Organization). V současnosti ji tvoří 12 členů reprezentujících mj. všechny izraelské univerzity. ITTN pořádá výroční konference a další akce. V květnu 2016 ITTN například zorganizovala v rámci mezinárodní konference IATI BIOMED soutěž o nejlepší vědecký start-up na poli biomedicíny a lékařského výzkumu.

 

Technologický transfer v univerzitních podmínkách


Šest izraelských univerzit a Weizmannův institut disponují vlastními centry technologického transferu. Ta byla ve všech případech zakládána jako firma, která je plně vlastněna příslušnou univerzitou. Izraelské univerzity totiž nemohou podle zákona samy obchodovat se svým duševním vlastnictvím (IP). Každá z těchto transferových firem je výhradním vlastníkem veškerého IP příslušné univerzity. V čele univerzitní transferové firmy stojí představenstvo (zpravidla 7-16 členů), v němž jsou zastoupeni jak vybraní vědci z dané univerzity, tak zástupci podnikatelské sféry a investorů. Představenstvo činí strategická rozhodnutí v souladu se zájmy univerzity. 

Každodenní agendu transferového centra obstarává tým odborníků, v jejichž čele stojí výkonný ředitel. Jeho tým se zpravidla skládá z právních expertů na IP a patentové právo, zkušených sektorových manažerů (často s dlouholetými zkušenostmi z oblasti byznysu a kapitálových fondů) a týmu, který má na starosti PR. 

Výkonný ředitel a jeho tým jsou v pravidelné komunikaci s vědci. Jejich hlavním úkolem je ochrana duševního vlastnictví objevů vzniklých na univerzitě a následně co nejúspěšnější proces komercionalizace těchto objevů. Dohlíží mj. na proces podávání patentových žádostí (celý obsáhlý proces podávání patentových žádostí univerzity zpravidla zadávají externím společnostem), asistují vědcům s hledáním možností pro financování výzkumu s vysokým komerčním potenciálem (vládní grantové programy, externí investoři), prověřují komerční potenciál jednotlivých objevů, spolupracují se zahraničními partnery (například Intel, Microsoft, Roché) a podílejí se na popularizaci výzkumných úspěchů dané univerzity. Univerzitní transferové společnosti hrají také klíčovou roli při zakládání spin-offů. Část z nich disponuje také vlastními investičními fondy. 

Podle Dany Gavish-Fridman z Yissumu, transferové společnosti Hebrejské univerzity, je důležité, aby byli všichni vědci od počátku své kariéry obeznámeni s tím, že primární adresou pro jejich veškeré komercializační snahy je vždy pouze Yissum. Zástupci Yissumu se s vědci pravidelně setkávají, sdílejí s nimi informace a intenzivně se věnují především mladým vědcům (PhD a Postdok), které na začátku akademického roku navštěvují na jejich pracovištích. Podle Gavish-Fridman se tímto postupem minimalizují možné IP úniky. 


Přehled univerzitních center technologického transferu

Hebrejská univerzita – Yissum

Yissum byl založen v roce 1964 a patří mezi nejstarší centra univerzitního technologického transferu na světě. Za celou dobu fungování má na svém kontě více než 9300 patentů, 2600 vynálezů, 880 komerčních licencí a založení 110 univerzitních spin-offů. Pouze za rok 2015 Yissum registroval 165 nových vynálezů a 92 patentových žádostí. Disponuje třemi vlastními investičními fondy se sektorovým zaměřením (IntegraHoldings, AgrInnovation a NanoFund). 
Příklady největších komerčních úspěchů: léčiva Doxil a Exelon, vyšlechtění cherry-rajčat, systém MobilEye. Celý seznam všech komerčně nejúspěšnějších vynálezů a produktů je k dispozici zde.

Yissum pořádá pravidelná školení na komerční bázi pro zahraniční zájemce o technologický transfer. Semináře se konají v Jeruzalémě, trvají zpravidla 3-5 dní a pokrývají široké spektrum témat: management univerzitního IP, právní aspekty technologického transferu, proces úspěšné komercionalizace, zakládání spin-offů. 

 

Telavivská univerzita (TAU) – Ramot

Ramot byl založen v roce 1956 a společně s Yissumem a Yedou (Weizmannův institut věd) patří mezi nejstarší transferové společnosti tohoto typu na světě. Ramot disponuje obsáhlým portfoliem vynálezů a patentů: především v oblasti ICT, biotechnologií, strojního a materiálového inženýrství, nanotechnologií či cleantech. Přehlednou databázi nejnovějších patentů a vynálezů Ramotu naleznete zde.
Příklady největších komerčních úspěchů: Disk-on-key (USB), ER čtečky čárového kódu (Motorola), optická vlákna (Polymicro Technologies).


Ben Gurionova univerzita v Beer Ševě – BGN Technologies Ltd.

Ben Gurionova univerzita v Beer Ševě patří mezi nejrychleji rostoucí izraelské univerzity (z 5000 studentů v roce 1991 jejich počet vzrostl na současných více než 22 000). Univerzita se aktuálně soustředí především na výzkum v oblasti kybernetické bezpečnosti a stává se důležitým kybernetickým národním uzlem celého Izraele. To se promítá také do aktivit BGN Technologies, které se na technologie související s kybernetickou bezpečností přednostně zaměřují. Mezi další preferované obory patří IT, komunikace, nanotechnologie, robotika, management vodních zdrojů či zemědělství v extrémních podmínkách. Nejnovějším univerzitním projektem, na kterém se BGN Technologies také podílejí, je výstavba kybernetického centra CyberSpark, které propojuje univerzitu nejen s firmami, ale také s klíčovými složkami izraelské armády. Hlavním úkolem CyberSparku je vytvořit infrastrukturu a podmínky pro rozvoj tohoto sektoru, přitáhnout do Izraele vlivné zahraniční investory a motivovat nadnárodní společnosti, aby v Beer Ševě zakládaly svá centra kybernetické bezpečnosti.
Příklady největších komerčních úspěchů: lék Bioline; seznam komerčních úspěchů a univerzitních spin offů je k dispozici zde


Technion v Haifě – T3 (Technion Technology Transfer)

T3 je transferovou odnoží nadace Technionu pro výzkum a vývoj (Technion Research and Development Foundation). T3 byl založen v roce 2007 a zaměřuje se na expertízu a poradenství v oblasti IP, patentů a licencí, zakládání spin-offů a zahraniční investice do prvních fází výzkumu. Sektorově se zaměřuje především na oblast biomedicíny, nanotechnologií, robotiky, chemie, strojního a materiálového inženýrství a bezpečnostních řešení (vývoj některých komponentů protiraketového obranného štítu Iron Dome).
Příklady největších komerčních úspěchů: lék Azilect, robotická rehabilitační pomůcka Re Walk, nanotranzistor. Seznam všech úspěchů T3 centra je k dispozici zde

Haifská univerzita – Carmel Ltd.

Společnost Carmel Ltd. byla založena Haifskou univerzitou v roce 2002. Sektorově se profiluje především na technologický transfer v oblasti bioinformatiky, biotechu, IT, zemědělských věd, mořské biologie a cleantech. Spoluvlastní Carmel Inventions Fund, který se zaměřuje především na oblast biomedicíny a přírodních věd. 
Příklady největších komerčních úspěchů: Bližší informace k úspěchům v jednotlivých sektorech jsou k dispozici zde

Univerzita Bar Ilan – BIRAD

BIRAD je aktivním a dynamickým centrem technologického transferu. Podle dostupných informací se BIRADu daří úspěšně komercializovat více než 25 % patentů tamních vědců. Mezi jeho mezinárodní partnery patří například Google, Pfizer či Microsoft. Sektorově se zaměřuje především na elektro-inženýrské obory, IT, farmakologii, biotechnologie, chemii, přírodní vědy a nanotechnologie. BIRAD vytvořil také unikátní „Enterpreneur in Residence“ program, který dává příležitost zkušeným podnikatelům a investorům stát se interními konzultanty BIRADu a rozvíjet a mentorovat ty vědecké týmy, jejichž výzkum považují za komerčně nejperspektivnější. 
Příklady největších komerčních úspěchů: Výčet hlavních komerčních úspěchů BIRADu včetně seznamu založených spin-offů naleznete zde.

 

Weizmannův institut věd – Yeda

Yeda patří společně s Yissumem a Ramotem mezi největší a nejstarší (založena 1959) centra technologického transferu v Izraeli. Každoročně se jeho pracovníci setkají s až 2500 zástupci izraelských firem, investorů a mezinárodních společností, které mají zájem o komercializaci IP Weizmannova institutu věd. Tamní vědci podávají ročně okolo 150 patentových žádostí.  Výsledkem aktivního usilí Yedy oslovit komerční partnery je přibližně 65 licencí ročně a okolo 70 přímých korporátních investic do výzkumných projektů. 

Yeda funguje účinně také směrem k vědcům, neboť jim nabízí přehledný informační systém o metodách ochrany IP, úspěšných komercializačních strategiích či o relevantních grantových příležitostech. Yeda se sektorově soustředí zejména na biotechnologie, bioinformatiku, biomatematiku a systémovou biologii, zdravotnické přístroje, obnovitelné zdroje energie (včetně biopaliv), eletro-optiku, IT a genetiku rostlin.
Příklady největších komerčních úspěchů: Přehledný systém komerčně úspěšných produktů Yedy a spin-offů je k dispozici zdeDelana Mikolášová, vědecká diplomatka v Izraeli, se v rámci své mise bude tématu technologického transferu detailně věnovat také v příštích měsících. V případě, že máte zájem o bližší informace k technologickému transferu, podněty ke spolupráci či uvažujete o návštěvě transferových center v Izraeli osobně, neváhejte se obrátit přímo na vědeckou diplomatku. 

Kontakt: delana_mikolasova@mzv.cz nebo info.izrael@vlada.cz

Sdílejte na:

Přílohy