Z TISKU: Věda v zemi, z níž vzešlo 12 nositelů Nobelovy ceny

Lékařské kapsule s minikamerou nebo USB flash disky. To jsou některé z mnoha patentů, které dali světu izraelští vynálezci. Spolupráci před rokem odjela do Izraele podpořit první česká vědecká diplomatka Delana Mikolášová, která přináší zprávu o izraelské vědecké scéně i o šancích pro české firmy.

Izraelská věda dala světu výjimečné vědce a unikátní vynálezy. Není náhodou, že se tato malá země s pouhými osmi miliony obyvatel pyšní 12 nositeli Nobelovy ceny. To Izrael v přepočtu na obyvatele řadí na prestižní 12. příčku světového žebříčku. Většina z nás používá v běžném životě mnoho technologií patentovaných původně v Izraeli. Když vkládáme USB flash disk s našimi daty do počítače, možná netušíme, že se jedná o patent izraelského vědce a vynálezce Dova Morana, jehož firmu M-Systems odkoupila v roce 2006 americká firma SanDisk za 1,6 miliardy dolarů. Od té doby svět zaplavily miliardy těchto paměťových úložišť.

Nebo jiný příklad: spěcháte na schůzku a přemýšlíte, jak se na ni nejrychleji dostat. Pokud zadáte adresu schůzky do Google Maps, během chvíle snadno zjistíte, kolik je na trase aktuálních dopravních omezení a jak dlouho vám bude trvat, než dorazíte do cíle. Tyto informace máme k dispozici díky navigační technologii Waze, založené na principu sociálního sdílení aktuálních informací o dopravní situaci, kterou společnost Google odkoupila od jejích tvůrců Ehuda Shabtaie a Uriho Levina v roce 2013 za 1,3 miliardy dolarů, aby se krátce poté stala integrovanou součástí Google Maps.
Lékaři na celém světě využívají technologie na bázi PillCam – kapsule s miniaturní kamerou, kterou pacient spolkne, a lékař tak získá přesný obraz o dění v jeho útrobách. Během cesty tělem pacienta pořídí PillCam až 50 tisíc záběrů. Vynález Gabriela Idana již pomohl více než 2,5 milionu pacientů po celém světě. A podobných příkladů bychom mohli jmenovat desítky, ne-li stovky.

EVROPA VYSLALA SPOJKY PRO VĚDU A VÝZKUM

Excelentní výsledky izraelských vědců a dlouholeté zkušenosti s transferem technologií z univerzitního prostředí do komerční sféry vedly k jedinému – Izrael se rychle dostává do hledáčku zemí, které se chtějí jeho úspěchem inspirovat a navázat nová perspektivní partnerství v oblasti vědy a výzkumu.
Česká republika se loni v listopadu zařadila do skupiny evropských států v čele s Německem, Velkou Británií, Francií, Itálií či Maďarskem, které v Izraeli mají svého vědeckého diplomata.
Hlavním úkolem českého vědeckého diplomata je fungovat jako první kontaktní bod jak pro české subjekty, které mají zájem o spolupráci s Izraelem v oblasti výzkumu a vývoje, tak pro izraelské výzkumné instituce, univerzity, vědce, státní správu i soukromé subjekty, které naopak usilují o navázání spolupráce s Českou republikou.
Díky tomu se už podařilo zrychlit a zefektivnit komunikaci mezi všemi relevantními rezorty na české i izraelské straně, které zodpovídají za oblast vědy a výzkumu, a nastavit funkční komunikaci s univerzitami a výzkumnými centry. Letošní rok se nesl ve znamení vůbec prvních českých vědeckých misí do Izraele. Česká delegace byla zastoupena na únorové prestižní konferenci NanoIsrael 2016 i na červnovém inovačním veletrhu „Tel Aviv University Innovation Day“. Ten nabídl českým účastníkům unikátní pohled pod pokličku technologického transferu a osvětlil i velmi rozšířenou motivaci mladých absolventů izraelských univerzit začít podnikat.
Speciálně zaměřené vědecké mise do Izraele jsou plánovány také na příští rok.

ODBORNÍCI Z WEIZMANNOVA INSTITUTU VĚD PŘIJELI DO PRAHY

Mimořádným úspěchem, kterému předcházelo několik přípravných jednání, je také navázání systémové spolupráce mezi Českou republikou a Weizmannovým institutem věd, jehož výsledky na poli základního výzkumu jsou srovnatelné s nejprestižnějšími světovými univerzitami, jakými jsou například Harvard či Cambridge. Zástupci Weizmannova institutu věd navštívili na pozvání místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka v srpnu Prahu, aby se setkali se zástupci Akademie věd České republiky, vybraných univerzit či Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Společně jednali o připravované misi českých vědců do Izraele, vytvoření stipendií pro excelentní české postdoktorandské studenty či o vzájemné výměně vědeckých pracovníků.
Významným způsobem narostl zájem českých i izraelských vědců o výzvu k podávání společných projektů v oblasti základního a průmyslového výzkumu. Do zatím poslední výzvy v roce 2015 se přihlásilo 36 společných projektů (v porovnání se 16 podanými projekty v předchozí výzvě), tedy dosud nejvíce v historii.
Významné je také podpoření spolupráce mezi Grantovou agenturou ČR a jejím izraelským protějškem Israeli Science Foundation, pokročilá jednání mezi BIOCEV a spin-offem Hebrejské univerzity s názvem Pepticom o zapojení do společného projektu či propojení českých zájemců o technologický transfer s transferovými centry na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě a Telavivské univerzitě.

VELETRHY MÍŘÍ NA BIOTECHNOLOGIE NEBO START-UPY


Jako hlavní příležitosti ke spolupráci a prezentaci českých subjektů na poli vědy a výzkumu v Izraeli v příštím roce patří zejména 16. ročník mezinárodního veletrhu k biomedicínským technologiím IATI BIOMED. Uskuteční se v Tel Avivu ve druhé čtvrtině příštího roku.
Ze 1380 izraelských firem, které jsou aktivní v oblasti přírodních věd, se více než polovina (53 procent) věnuje právě biomedicínským technologiím. Veletrh IATI BIOMED 2017 představuje ideální příležitost, jak se s nimi a jejich zahraničními partnery setkat.
Nejaktuálnější trendy na poli technologického transferu budou představeny v květnu na každoročním veletrhu a konferenci „Tel Aviv University Innovation Day“. Stálicí v kalendáři akcí zůstává také „DLD Innovation Festival“ v Tel Avivu zaměřený na začínající firmy, na jehož letošním ročníku reprezentovala v září Českou republiku desítka perspektivních start-upů. 

 

Zdroj | E15 - 5.10.2016, rubrika: Příloha - Český export, strana 12

Foto popis| Více informací se můžete dozvědět z webu Sekce pro vědu, výzkum a inovace při Úřadu vlády ČR (SVVI) pod záložkou „Vědecká diplomatka v Izraeli“. Internetová adresa je www.vyzkum.cz

 

Sdílejte na: