Vicepremiér Bělobrádek zahájil pracovní cestu v Izraeli, kde jednal o dalším prohlubování vzájemných vztahů ve vědě a výzkumu

1. března 2017 odletěl místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek na třídenní oficiální návštěvu Izraele, která završuje tři roky trvající intenzívní jednání a budování vztahů mezi oběma zeměmi ve vědeckovýzkumné oblasti. V rámci pracovní cesty se vicepremiér Bělobrádek setkal se svým rezortním protějškem, ministrem pro vědu, technologii a vesmír Ofirem Akunisem a také s izraelským ministrem hospodářství a průmyslu Eli Cohenem. Dále jednal s nejvyšším vedením Weizmannova institutu věd, který patří mezi deset nejlepších vědeckých pracovišť světa. V sídle Weizmannova institutu místopředseda vlády podepsal společnou deklaraci o spolupráci. 

  

„Izrael je pro českou vědu velmi atraktivní a inspirativní země, jde o vědeckovýzkumnou velmoc. V globálním srovnání nemá zdejší koncentrace vědeckých úspěchů, využití inovačního potenciálu a úroveň komercionalizace vědeckých výsledků obdoby. Delegace, kterou vedu, je zde s cílem prohloubit už tak výborné vzájemné vztahy a podpořit jejich další rozvoj, podpořit internacionalizaci české vědy,“ řekl k návštěvě místopředseda vlády Bělobrádek.
Důkazem intenzívní česko-izraelsko spolupráce ve vědní oblasti je také úspěšné vyslání prvního českého vědeckého diplomata do Izraele. Tím je Delana Mikolášová, která působí na Zastupitelském úřadu v Tel Avivu od října 2015.

Ve středu 1. března jednal místopředseda české vlády v Jeruzalémě s izraelským ministrem pro vědu, technologii a vesmír Ofirem Akunisem, jehož ministerstvo je zodpovědné za základní výzkum. Setkání navázalo na podpis společné deklarace o spolupráci mezi oběma zeměmi z listopadu 2014. Po bilaterálním jednání došlo k podpisu dvou memorand o spolupráci mezi Technickou univerzitou v Liberci a Ben Gurionovou univerzitou (Ben Gurion University) a Afeka Academic College of Engineering.

Ve čtvrtek 2. března pak česká delegace zamířila do Weizmannova institutu věd (Weizmann Institute of Science - WIS) v Rechovotu, kde s jeho prezidentem Danielem Zajfmanem vicepremiér Bělobrádek podepsal společnou deklaraci o spolupráci. Jde o výsledek intenzívního vzájemného dialogu Sekce místopředsedy vlády a WIS, trvajícího od začátku roku 2016, jehož součástí byla návštěva izraelské strany v ČR v srpnu loňského roku. Hlavní zájmové oblasti vyplývající z podepisované deklarace jsou v realizaci stipendijních programů pro talentované mladé vědce, krátkodobých studijních pobytů studentů doktorského a post-doktorského studia, společné workshopy a přednášková činnost.
Navíc Weizmannův institut a česká Akademie věd aktuálně jednají o spuštění stipendijního programu pro nejlepší post-doktorandy. Mezi institucemi již také bylo schváleno přes 100 menších projektů, které se zaměřují na vědeckou výměnu a pořádání společných vzdělávacích akcí.

Na závěr oficiální návštěvy se Bělobrádek setkal s izraelským ministrem hospodářství a obchodu Eli Cohenem, který má ve své gesci také podporu aplikovaného výzkumu. A právě aplikovaný výzkum, jeho probíhající reforma a zkušenosti s komercionalizací vědeckých výsledků mají pro spolupráci obou zemí velký potenciál. "Intenzivnější spolupráci s Izraelem jsme úspěšně nastartovali a teď se musíme soustředit na propojování vědeckých výsledků s průmyslem, s podnikovou sférou. Musíme využít izraelských zkušeností z aplikovaného výzkumu a podpory zavádění inovací do tradičních průmyslových sektorů, protože Česká republika je nejprůmyslovější zemí EU," uvedl místopředseda vlády Bělobrádek.
Kooperace v aplikovaném výzkumu bude podporovaná prostřednictvím programu Inter-Excellence administrovaného českým Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Ten schválila česká vláda v květnu 2016.

 

Sdílejte na: