Hana Vlčková, attaché pro výzkum a vesmír při Stálém zastoupení ČR při Evropské unii

Hana Vlčková působí na Stálém zastoupení ČR při Evropské unii jako diplomatka, která má na starosti agendu výzkumu a kosmické politiky. Stálé zastoupení v Bruselu je hlavním spojovacím článkem mezi českou administrativou a unijními orgány. K náplni práce diplomatů Stálého zastoupení patří především zajišťování komunikaci mezi orgány státní správy České republiky a institucemi Evropské unie a prosazování zájmů ČR v orgánech a institucích EU, a to zejména při projednávání legislativních i nelegislativních návrhů předložených Evropskou komisí.

Hana Vlčková, která je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, je na Stálém zastoupení odpovědna mj. za projednávání některých klíčových programů EU na příští programovací období 2021–2027. Jedná se především o návrh rámcového programu pro výzkum a inovace Horizon Europe, který je nejen díky svému rozpočtu, ale i svému rozsahu jedním z nejvíce komplexních programů EU. Neméně významný je pro ČR i návrh kosmického programu Unie, který mj. předpokládá rozšíření působnosti a posílení kompetencí Agentury pro Evropský družicový navigační systém (GSA), která od roku 2012 sídlí v ČR.

Hana Vlčková, která od roku 2002 působí na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, byla již během svého prvního vyslání v Bruselu v letech 2005–2010 výrazným způsobem zapojena do přípravy a průběhu prvního českého předsednictví v Radě EU v roce 2009. Jako attaché pro výzkum se podílela nejen na identifikaci priorit a programu českého předsednictví v oblasti výzkumu, ale i předsedala pracovní skupině pro výzkum. Stejným způsobem bude zapojena i do nadcházejícího českého předsednictví, které se uskuteční ve druhé polovině roku 2022.

Sdílejte na:

Přílohy