Marie Leflerová, regionální zástupkyně pro agendu vědy a technologií, ČEKK v Tchaj-peji

Sinoložka Marie Leflerová nastoupila koncem ledna 2020 do České ekonomické a kulturní kanceláře v Tchaj-peji a jejím působištěm budou postupně i další teritoria v regionu.  

„Práce a objevy českých vědců mne vždy fascinovaly a jako manažerka tehdy začínajícího mezinárodního programu Delta jsem měla příležitost stát u zrodu prvních česko-tchajwanských projektů v Technologické agentuře ČR. Těší mne, že spolupráce se rozšířila i o projekty s Korejskou republikou a Japonskem. Na pozici teritorialisty na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR jsem monitorovala mj. inovativní vyspělost a trendy v tomto regionu a jsem velmi ráda, že tyto zkušenosti mohu spojit a čerpat z vysokého potenciálu možností vědeckovýzkumné spolupráce, která představuje jeden z významných pilířů vztahů mezi Českou republikou a asijskými partnery.

Mojí prioritou je propojovat vědce a výzkumné týmy, protože věřím, že sdílení znalostí, zkušeností a přenos dobré praxe jsou klíčové pro dosažení výjimečných výsledků. To s sebou samozřejmě přináší zajímavé propojení kreativních lidí s rozdílnými způsoby myšlení a pocházejících z odlišného nejen kulturního prostředí, ale i vzdělávacího systému. Zároveň usiluji o navýšení počtu projektů nejen v rámci českých iniciativ, ale také prostřednictvím nástrojů Evropské unie určených pro podporu vědy a výzkumu. Samozřejmostí je propagace české vědy a našich excelentních výsledků.

Tchaj-wan se řadí k nejlepším inovačním hubům v asijském regionu a svůj respekt v inovační výkonnosti si zasloužil především díky efektivnímu systému podpory vědy, výchově expertů, přívětivému podnikatelskému prostředí a nevšední schopnosti komercializovat výsledky výzkumu. Jsem přesvědčena, že je pro nás inspirativní v mnoha oblastech, jako jsou např. digitalizace, Internet věcí či Smart Cities. Prohlubování a navázání partnerství s místními institucemi jde ruku v ruce. Zájem českých subjektů o nalezení vhodných partnerů především v oblasti umělé inteligence, která je zde na vynikající úrovni, je značný. Mezi další perspektivní obory pro spolupráci s tímto regionem dozajisté patří biomedicína, nanotechnologie, kybernetická bezpečnost, ICT, zelené energie, precizní zemědělství či oběhové hospodářství.

Věřím, že pro navazování kontaktů, hledání inspirace, ale rovněž pro zmapování teritoria (i konkurence) v dané výzkumné oblasti je vhodná mobilita vědců a výzkumníků, návštěva výzkumných institucí na místě a také účast na veletrzích a odborných konferencích, které jsou tu tematicky velmi rozmanité a těší se velké návštěvnosti i oblibě. Snažím se tedy navýšit participaci českých subjektů a zároveň podpořit naše protějšky ve využívání špičkové moderní výzkumné infrastruktury v ČR.“

Působení Marie Leflerové na ČEKK Tchai-pej je v současné době zajištěno do konce července 2024.

Sdílejte na:

Přílohy