Delana Mikolášová - vědecká diplomatka v Izraeli (do září 2023)

Absolventka oboru Politologie a evropská studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. Během magisterského a doktorského studia absolvovala mj. dva studijní pobyty na Tel Aviv University v Izraeli. Od roku 2012 působí na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, kde měla mezi lety 2013-2015 jako teritorialista na starosti bilaterální relaci České republiky s Izraelem a Palestinou. Od října 2015 působila jako vědecká diplomatka v Izraeli.

Aktivity vědecké diplomatky v Izraeli vycházely ze tří základních pilířů česko-izraelské  spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Tím prvním byla podpora akademické spolupráce mezi českými a izraelskými vědeckými pracovišti. Do této kategorie patří univerzity, Akademie věd ČR a její ústavy a na izraelské straně kromě univerzit a výzkumných pracovišť také tzv. academic colleges. Druhým pilířem byla oblast mezirezortní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu: Vědecká diplomatka pomáhala např. MŠMT ČR, Technologické agentuře ČR, CzechInvestu, Ministerstvu zemědělství ČR, Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR a dalším institucím při vyjednáváních dohod, plánování společných projektových výzev či dalších typů programů s jejich izraelskými institucionálními partnery – především Izraelskou inovační autoritou a Ministerstvem pro vědu, technologie a vesmír Státu Izrael. Třetím pilířem aktivit byla pak oblast spolupráce s českými a izraelskými firmami v oblasti R&D. Do této kategorie patří hledání partnerů pro společné bilaterální výzvy v aplikovaném výzkumu a vývoji (např. program DELTA 2), podpora české účasti na inovativních veletrzích a konferencích v Izraeli, aktivní přístup ke start‑upům a propojování českého a izraelského inovačního ekosystému.

Důležitou součástí aktivit vědeckého diplomata je příprava vědecko-výzkumných misí, které slouží k navázání kontaktů a otevření těch „správných dveří“. Tyto mise probíhají v obou směrech: čeští experti cestují do Izraele, izraelští experti cestují do ČR (tzv. incomingové mise). Před vypuknutím pandemie COVID-19 Delana Mikolášová organizovala zpravidla 8 až 12 vědeckých misí ročně. V září 2019 navštívila Izrael například delegace České zemědělské univerzity v Praze, jejímž výsledkem se stalo navázání spolupráce s prestižním Volcani Research Center v oblasti udržitelného zemědělství a tzv. chytré krajiny. Do Haify a Tel Avivu zavítala v listopadu 2019 rovněž delegace českých univerzit zaměřených na bezpečnostní výzkum, jejímž výstupem je uzavření dohody o výměně studentů mezi Vysokým učením technickým v Brně a Technionem a zapojení ČVUT do společných výzkumných projektů s Bar Ilan University.

Ačkoliv se část vědecko-výzkumných aktivit musela kvůli koronaviru přesunout do virtuálního prostoru, již nyní probíhají ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechInvest přípravy intenzivního kurzu „V4 Innovators in Israel“ pro 24 start-upů se zemí Visegrádu, kde budou mít silné zastoupení české subjekty. Na rok 2021 jsou rovněž plánovány aktivity v oblasti Průmyslu 4.0, Smart Cities, E-Health či Smart Landscape a dalších oborech.

Působení vědecké diplomatky, Mgr. Delany Mikolášové, Ph.D., na ZÚ v Tel Aviv bylo v současné době zajištěno do 31. července 2023.

 

Sdílejte na:

Přílohy