Hodnocení výsledků programů ukončených v roce 2014

Hodnocení výsledků ukončených programů účelové podpory je prováděno s roční frekvencí způsobem definovaným Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů platnou v daném roce, která mimo jiné stanoví, které programy z hlediska jejich ukončení jsou předmětem hodnocení. Výsledek hodnocení programů schvaluje vláda.

Sdílejte na: