Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2014

Vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek předložil Analýzu na zasedání vlády 30. září 2015, kde vzala vláda materiál na vědomí. Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2014 potvrdila, že Česká republika disponuje kvalitním vědeckým zázemím i špičkovými odborníky. Česká věda ale zaostává v aplikovaném výzkumu, nedaří se spolupráce výzkumníků s průmyslem a systém řízení a financování vědy je roztříštěný.

Tato analýza je první, která nebyla zadána externě, ale vypracovala ji přímo Sekce místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace. Je také první, která nejen popisuje stav, ale snaží se najít i řešení, pojmenovává trendy a analyticky porovnává Českou republiku se zahraničím.

Anglický překlad dokumentu je k dipozici ZDE.

Sdílejte na:

Přílohy