Mezinárodní poradní orgán Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Mezinárodní poradní orgán Rady pro výzkum, vývoj a inovace složený z význačných zahraničních odborníků ustavuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace  jako svůj poradní orgán podle § 35 odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Členové

prof. Josef Michl, Ph.D. (předseda) University of Colorado at Boulder USA

prof. Dr. Josef Jiřičný Institute of Molecular Cancer Research, University of Zurich Švýcarsko
prof. Jakub Kastl, Ph.D. Princeton University USA
doc. Dr. Vladislav Kolařík Fraunhofer-Institute for Chemical Technology ICT in the research area of High Temperature Materials and Coatings. Německo
M.D. Karel Pacák, Ph.D., D.Sc. National Institute of Health USA
prof. MUDr. Bohdan Pomahač, M.D.   Yale Surgery and Smilow Cancer Hospital
USA
prof. JUDr. Jiří Přibáň, Ph.D., DrSc. Cardiff University UK
prof. Pier Luigi Sacco IULM University of Milan Itálie

prof. Dalibor Sameš

Columbia University

USA

MUDr. Martin Tolar, Ph.D.

Alzheon, Inc.

USA

prof. Ding-Ming Wang, Ph.D. National Hsinchu University of Education Taiwan

 

Sdílejte na:

Přílohy