Členové panelů v roce 2014

Schválené nominace do Oborových verifikačních a hodnotících panelů (OVHP) a Expertních panelů Radou pro výzkum, vývoj a inovace
Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 292. zasedání dne 28. března 2014 schválila II. kolo nominací do OVHP č. 1 až 7 a Expertních panelů č. 1, 2, 3, 5, 6 a 11.
Expertní panely č. 4, 7, 8, 9 a 10 byly schváleny na 291. zasedání Rady dne 28. února 2014.

Sdílejte na:

Přílohy