Cena předsedy Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj za popularizaci výzkumu a vývoje v hromadných sdělovacích prostředcích

 

    Cenu za popularizaci výzkumu a vývoje v hromadných sdělovacích prostředcích (dále jen "Cena") uděloval předseda Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj (dále jen "Rada") za popularizaci výzkumu a vývoje v hromadných sdělovacích prostředcích každoročně od roku 1995. Laureáti "Ceny" za jednotlivé roky jsou uvedeni v přiložené tabulce. Naposledy byla "Cena" udělena v roce 2000 za rok 1999. S "Cenou", jíž byla oceňována práce žurnalisty, který se na vysoké odborné úrovni věnoval popularizaci výzkumu a vývoje, byla spojena peněžitá odměna ve výši 35 tis. Kč.

    Vzhledem k tomu, že zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, nedovoluje, aby z prostředků státního rozpočtu na výzkum a vývoj byly dotovány ceny, jako je v tomto případě udělování Ceny předsedy Rady za popularizaci výzkumu a vývoje v hromadných sdělovacích prostředcích, usnesla se Rada na svém 142. zasedání, které se konalo 9. ledna 2001, že "Cenu" nebude za rok 2000 s udělením v roce 2001 vyhlašovat. Ze stejných důvodů nemohla být "Cena" vyhlášena na další kalendářní rok tj. za rok 2001 s udělením v roce 2002. Aby mohla být i nadále "Cena" doprovázena finanční odměnou, je k tomu nezbytné zákonné zmocnění. Udělování "Ceny" bude obnoveno, jakmile to obecně závazné právní předpisy umožní. Na řešení tohoto problému se pracuje.

     Dosavadní laureáti Ceny předsedy Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj za popularizaci výzkumu a vývoje v hromadných sdělovacích prostředcích jsou uvedeni v následující tabulce. Podrobnosti pro obdržení "Ceny" jsou popsány ve statutu "Ceny".

Rok Nositel Sdělovací prostředek Anotace
1995 Ing. Karel Pacner publicista - Mladá fronta Dnes Ing.Karel Pacner je jedním z nestorů propagace vědy a techniky, v roce 1995 uveřejnil články o raketové technice, astronautice, i poválečné historii Evropy.
Pavel Baroch publicista - Mladá fronta Dnes Pavel Baroch publikoval řadu zasvěcených článků o vlivu těžby nerostných surovin, průmyslové a stavební činnosti na životní prostředí
1996 Mgr.Tomáš Jančařík externí režisér České televize Na obrazovku uvedl mimořádně zajímavé populárně-vědecké seriály, jako "Vznik života", "Přírodní divy Evropy", "Živá planeta", "Nebezpečí živlů" a další.
1997 Ivo Budil redaktor Českého rozhlasu Je jedním z nestorů popularizace vědy a techniky, řídil velmi sledovaný pořad "Meteor" i další seriály. Má velké zásluhy o časopis Vesmír.
1998 Ing.Šárka Spěváková redaktorka Ekonomu a přílohy Hospodářských novin Byla autorkou řady statí o ekonomii, sociologii a politice v souvislosti s výzkumem a vývojem.
1999 Martin Uhlíř redaktor Lidových novin Martin Uhlíř je vedoucím rubriky "Věda" v sobotní příloze. V roce 1999 publikoval zasvěcené články o vymírání organismů, o vzniku života, astrofyzice, historii, o kumránských svitcích, tankerech a dalších tématech.
Josef Matyáš redaktor Lidových novin Josef Matyáš propaguje vědu a techniku zcela pravidelně ve stejné rubrice. Napsal řadu článků obecnějších i specializovaných, např. o gama záření, o parazitologii, genetice a klonování apod.

Sdílejte na: