Výroční zpráva Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2017

Výroční zpráva Rady pro výzkum, vývoj a inovace, zpracovaná podle závazné osnovy, je předkládána vládě pro informaci na základě usnesení vlády ze dne 20. února 2002 č. 175 k Rozboru poradních a pracovních orgánů vlády, kterým se ukládá předsedům poradních a pracovních orgánů vlády předkládat pravidelné výroční zprávy příslušných poradních a pracovních orgánů vládě do 31. května následujícího roku - počínaje rokem 2003.

Výroční zprávu Rady pro výzkum, vývoj a inovace schválila Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 335. zasedání dne 27. dubna 2018. Vládě byla předložena pro informaci dne 30. května 2018.

Sdílejte na:

Přílohy