Výzva k podání návrhu na člena Odborné komise Rady pro výzkum a vývoj

 

    Návrhy kandidátů na členství v Odborných komisích Rady pro výzkum a vývoj pro doplnění seznamu kandidátů musí být odeslány doporučenou poštou nebo doručeny nejpozději do 15. listopadu 2002 do 12,00 hod. na adresu:

Rada pro výzkum a vývoj - (kandidát OK RVV)
Úřad vlády České republiky,
nábř. E. Beneše 4, 11801 Praha 1.

Na později došlé návrhy nebude brán zřetel.

Návrhy kandidátů na členství v Odborných komisích Rady pro výzkum a vývoj, které mohou předkládat oprávnění navrhovatelé podle bodu II. Způsobu výběru, musí obsahovat následující podklady:

  • jméno (tituly), datum narození, adresu a adresu zaměstnavatele navrhovaného kandidáta;
  • odborný životopis kandidáta s doklady nebo prohlášením k požadavkům podle bodu I. odst. 2, odst. 4 a odst. 5 Způsobu výběru;
  • doporučení navrhovatele podle bodu I. odst. 3 Způsobu výběru;
  • označení komise do které je kandidát navrhován, podle bodu V. Způsobu výběru;
  • písemný souhlas navrhovaného s kandidaturou na členství v Odborných komisích Rady pro výzkum a vývoj .

Sdílejte na: