Hodnocení vybraných výsledků

HODNOCENÍ VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ ZA OBORY A VÝZKUMNÉ ORGANIZACE ZA ROK 2016

Hodnocení vybraných výsledků realizované Odborem Rady pro výzkum, vývoj a inovace prostřednictvím Odborných panelů pomocí vzdálených recenzí je jedním z podkladů pro hodnocení výzkumných organizací podle Metodiky M17+ v rámci Modulu 1.

Zprávy shrnující závěry tohoto hodnocení po oborových skupinách, doplněné o podrobné komentáře předsedů Odborných panelů jsou zveřejněny zde: https://hodnoceni17.rvvi.cz/www/nebiblio

Hlavním podkladem Modulu 1 jsou profily jednotlivých výzkumných organizací, které lze jednoduše generovat ze zveřejněné tabulky seznamu výsledků doplněné pro tento účel o list, který profil graficky vykresluje. Takto generovaný podklad, doplněný o anonymizovaná odůvodnění hodnocení jimi předložených výsledků, bude rozeslán výzkumným organizacím v návaznosti na zveřejnění těchto materiálů.

Sdílejte na: