3. BĚH

Rada pro výzkum, vývoj a inovace ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni uspořádala dne 2. října 2018 konferenční setkání Implementace Metodiky M17+.

Na konferenci byla představena metodologie hodnocení bibliometrie i hodnocení vybraných výsledků pro hodnocení v roce 2018. Na základě zkušeností s prvním rokem implementace došlo k optimalizaci postupů. Konferenční setkání zároveň přineslo shrnutí výstupů hodnocení bibliometrie a hodnocení vybraných výsledků v roce 2017. 

Úvodního slova se ujal rektor Západočeské univerzity v Plzni, doc. Holeček, dále také zástupce Rady pro výzkum, vývoj a inovace Dr. Baran a ředitel Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace Ing. Marek. Praktickou stránku hodnocení představili pracovníci Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace dr. Miholová, dr. Nekorjak, dr. Majer a Mgr. Avakian. Odborný komentář k předloženým závěrům, zkušenosti s hodnocením a doporučení do dalších let implementace přednesli předsedové Odborných panelů doc. Kozubek a prof. Vorel.

Sdílejte na:

Přílohy