Rada pro výzkum, vývoj a inovace v roce 2015

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA – předseda Rady (jmenován předsedou Rady usnesením vlády ze dne 29. ledna 2014 č. 78)
prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., FCMA – 1. místopředsedkyně Rady (jmenována členkou Rady usnesením vlády ze dne 10. září 2014 č. 742)
prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. – místopředseda Rady (jmenován usnesením vlády ze dne 20. prosince 2006 č. 1471, odvolán z funkce 10. května 2010 č. 360, jmenován znovu do funkce usnesením vlády ze dne 30. listopadu 2011 č. 891, s účinností od 1. prosince 2011, ukončena funkce k 30. listopadu 2015)
Mgr. Arnošt Marks, Ph.D. – místopředseda Rady (jmenován členem Rady usnesením vlády dne 10. září 2014 č. 742)
PhDr. Pavel Baran, CSc. (jmenován členem Rady usnesením vlády ze dne 10. září 2014 č. 742)
doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. (jmenován členem Rady usnesením vlády ze dne 10. května 2010 č. 360, odvolán usnesením vlády ze dne 5. října 2011 č. 739 a znovu jmenován usnesením vlády ze dne 30. listopadu 2011 č. 891, s účinností od 1. prosince 2011, ukončena funkce k 30. listopadu 2015)
Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D., MBA, LL.M (jmenována členkou Rady usnesením vlády ze dne 23. února 2015 č. 143)
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (jmenován členem Rady usnesením vlády ze dne 10. září 2014 č. 742)
RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. (jmenován členem Rady usnesením vlády ze dne 30. listopadu 2011 č. 891, funkční období skončilo dne 30. listopadu 2015, členem Rady byl znovu jmenován usnesením vlády ze dne 14. prosince 2015 č. 1044)
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA (jmenován členem Rady usnesením vlády ze dne 10. září 2014 č. 742)
prof. Tomáš Jungwirth, Ph.D. (jmenován členem Rady usnesením vlády ČR ze dne 30. listopadu 2011 č. 891, s účinností od 1. prosince 2011)
doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. (jmenován členem Rady usnesením vlády ze dne 10. září 2014 č. 742)

doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. (jmenován členem Rady usnesením vlády ze dne 10. září 2014 č. 742)
doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc. (jmenován členem Rady usnesením vlády ze dne 10. září 2014 č. 742)
prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc. (jmenován členem Rady usnesením vlády ze dne 30. listopadu 2011 č. 891, s účinností od 1. prosince 2011, ukončena funkce k 30. listopadu 2015)
prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. (jmenován členem Rady usnesením vlády ze dne 10. září 2014 č. 742)
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. (jmenován členem Rady usnesením vlády ze dne 30. listopadu 2011 č. 891, s účinností od 1. prosince 2011, ukončena funkce k 30. listopadu 2015)


Sdílejte na: