Rada pro výzkum, vývoj a inovace v roce 2017

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA – předseda Rady (jmenován předsedou Rady usnesením vlády ze dne 29. ledna 2014 č. 78, funkce ukončena v listopadu 2017) 
Mgr. Arnošt Marks, Ph.D. – místopředseda Rady (jmenován členem Rady usnesením vlády ze dne 10. září 2014 č. 742)
PhDr. Pavel Baran, CSc. (jmenován členem Rady usnesením vlády ČR ze dne 10. září 2014 č. 742)
Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D., MBA, LL.M (jmenována členkou Rady usnesením vlády ze dne 23. února 2015 č. 143, s účinností od 23. února 2015)
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (jmenován členem Rady usnesením vlády ze dne 10. září 2014 č. 742)
RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. (jmenován členem Rady usnesením vlády ze dne 30. listopadu 2011 č. 891, s účinností od 1. prosince 2011)
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA (jmenován členem Rady usnesením vlády ze dne 10. září 2014 č. 742)
prof. Tomáš Jungwirth, Ph.D. (jmenován členem Rady usnesením vlády ze dne 30. listopadu 2011 č. 891, s účinností od 1. prosince 2011)
doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. (jmenován členem Rady usnesením vlády ze dne 10. září 2014 č. 742)
doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. (jmenován členem Rady usnesením vlády ze dne 10. září 2014 č. 742)
Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (jmenován členem Rady usnesením vlády ze dne 6. listopadu 2017 č. 805)
prof. MUDr. Jan Lata, CSc. (jmenován členem Rady usnesením vlády ze dne 16. listopadu 2016 č. 1015)
doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc. (jmenován členem Rady usnesením vlády ze dne 10. září 2014 č. 742)
prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. (jmenována členkou Rady usnesením vlády ze dne 14. prosince 2015 č. 1044)
Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA (jmenován členem Rady usnesením vlády ze dne 3. února 2016 č. 93, s účinností od 3. února 2016)
prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. (jmenován členem Rady usnesením vlády ze dne 10. září 2014 č. 742)
prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. (jmenován členem Rady usnesením vlády ze dne 16. listopadu 2016 č. 1015)

 

Sdílejte na: