Rada pro výzkum, vývoj a inovace v roce 2018

Ing. Andrej Babiš – předseda Rady od prosince 2017
Mgr. Arnošt Marks, Ph.D. – místopředseda Rady (jmenován členem Rady usnesením vlády ze dne 10. září 2014 č. 742, odvolán z funkce člena Rady usnesením vlády ze dne 31. ledna 2018 č. 80)
PhDr. Pavel Baran, CSc. (jmenován členem Rady usnesením vlády ze dne 10. září 2014 č. 742, jmenován členem Rady na druhé funkční období usnesením vlády ze dne 15. srpna 2018 č. 523)
Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D., MBA, LL.M (jmenována členkou Rady usnesením vlády ze dne 23. února 2015 č. 143)
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (jmenován členem Rady usnesením vlády ze dne 10. září 2014 č. 742, jmenován členem Rady na druhé funkční období usnesením vlády ze dne 15. srpna 2018 č. 523)
RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. (jmenován členem Rady usnesením vlády ze dne 30. listopadu 2011 č. 891, funkční období skončilo dne 30. listopadu 2015, členem Rady byl znovu jmenován usnesením vlády ze dne 14. prosince 2015 č. 1044)
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA (jmenován členem Rady usnesením vlády ze dne 10. září 2014 č. 742, jmenován členem Rady na druhé funkční období usnesením vlády ze dne 15. srpna 2018 č. 523)
prof. Tomáš Jungwirth, Ph.D. (jmenován členem Rady usnesením vlády ze dne 30. listopadu 2011 č. 891)
doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. (jmenován členem Rady usnesením vlády ze dne 10. září 2014 č. 742, jmenován členem Rady na druhé funkční období usnesením vlády ze dne 15. srpna 2018 č. 523)
doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. (jmenován členem Rady usnesením vlády ze dne 10. září 2014 č. 742, jmenován členem Rady na druhé funkční období usnesením vlády ze dne 15. srpna 2018 č. 523)
Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (jmenován členem Rady usnesením vlády ze dne 6. listopadu 2017 č. 805)
prof. MUDr. Jan Lata, CSc. (jmenován členem Rady usnesením vlády ze dne 16. listopadu 2016 č. 1015)
Ing. Luboš Novák, CSc. (jmenován členem Rady usnesením vlády ze dne 15. srpna 2018 č. 523)
doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc. (jmenován členem Rady usnesením vlády ze dne 10. září 2014 č. 742, jmenován členem Rady na druhé funkční období usnesením vlády ze dne 15. srpna 2018 č. 523)
prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc. (jmenován členem Rady usnesením vlády ze dne 31. ledna 2018 č. 80)
prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. (jmenována členkou Rady usnesením vlády ze dne 14. prosince 2015 č. 1044, členství zaniklo úmrtím v květnu 2018)
Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA (jmenován členem Rady usnesením vlády ze dne 3. února 2016 č. 93, s účinností od 3. února 2016)
prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. (jmenován členem Rady usnesením vlády ze dne 10. září 2014 č. 742, jmenován členem Rady na druhé funkční období usnesením vlády ze dne 15. srpna 2018 č. 523)
prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. (jmenován členem Rady usnesením vlády ze dne 16. listopadu 2016 č. 1015)


Sdílejte na: