Základní předpisy výzkumu a vývoje České republiky - historie

 1. Zákon č. 300/1992 Sb., o státní podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů (zrušen dnem 1. července 2002 zákonem č.130/2002 Sb.).
 2. Nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje  - zrušeno dnem 1. ledna 2010. 
 3. Nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji  - zrušeno dnem 1. července 2009 .
 4. Nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů  - zrušeno dnem 1. července 2009 .
 5. Nařízení vlády č. 28/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů - zrušeno dnem 1. července 2009 .
 6. Nařízení vlády č. 67/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů, ve znění nařízení vlády č. 28/2003 Sb.  - zrušeno dnem 1. července 2009.
 7. Nařízení vlády č. 83/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji, a nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů, ve znění nařízení vlády č. 28/2003 Sb. - zrušeno dnem 1. července 2009
 8. Nařízení vlády č. 88/2001 Sb., o podmínkách účelového financování výzkumu a vývoje a předání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu, ve znění nařízení vlády č. 374/2001 Sb. (zrušeno dnem 8.listopadu 2002 nařízením vlády č.461/2002).
 9. Nařízení vlády č. 374/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 88/2001 Sb., o podmínkách účelového financování výzkumu a vývoje a předání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu (zrušeno dnem 8.listopadu 2002 nařízením vlády č.461/2002).
 10. Statut Grantové agentury České republiky (příloha č.2 usnesení vlády ze dne 13. června 2001 č. 590; zrušeno usnesením vlády ze dne 7. srpna 2002 č. 770).
 11. Pravidla pro poskytování účelových finančních prostředků ze státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje (příloha usnesení vlády ze dne 3. ledna 1996 č. 27; zrušena usnesením vlády ze dne 31. ledna 2001 č. 87).
 12. Pravidla hodnocení výzkumných záměrů a výsledků organizací pro poskytování institucionální podpory výzkumu a vývoje (příloha usnesení vlády ze dne 22. dubna 1998 č. 281) (zrušeno ke dni 31. prosince 2004 usnesením vlády ze dne 25. září 2002 č. 921 a usnesením vlády ze dne 18. listopadu 2002 č. 1165).
 13. Zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, ve znění zákona č. 130/2002 Sb. (zrušen dnem 1. května 2004 zákonem č. 215/2004 Sb.).
 14. Statut Rady pro výzkum a vývoj (příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007 č. 274, ze dne 11. června 2007 č. 635 a ze dne 2. dubna 2008 č. 339).

Sdílejte na:

Přílohy