4. BĚH

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) uspořádala další běh konferencí Implementace METODIKY 2017+. Setkání proběhla v listopadu na Lékařské fakultě Ostravské univerzity a v prosinci v Lichtenštejnském paláci v Praze a navázala na konference konané v Olomouci, Praze, Brně a Plzni v letošním roce.

Na konferenčních setkáních byla představena metodologie hodnocení bibliometrie a hodnocení vybraných výsledků pro hodnocení 2018. Zároveň zde byly shrnuty výstupy prvého roku hodnocení podle Metodiky 2017+.

Úvodního slova se ujali členové předsednictva RVVI Petr Dvořák, Pavel Baran a ředitel Odboru RVVI při Úřadu vlády ČR Jan Marek. Praktickou stránku hodnocení představili pracovníci Odboru RVVI. Odborný komentář k předloženým závěrům a zkušenosti s hodnocením spolu s doporučeními do dalších let implementace přednesli předsedové Odborných panelů.

 

Sdílejte na:

Přílohy